Usluge koje pružamo

Naša misija je zadovoljstvo i sigurnost naših klijenata. Naša vizija je poslovni rast za naše klijente. Naše oružje je naše znanje i iskustvo.

Računovodstvo

Osnovno pravilo računovodstva je povijesno praćenje transakcija koje su dokazive i koje su se dogodile. Dvije najvažnije stavke koje računovodstvo prati su svi prihodi i svi rashodi jedne tvrtke ili organizacije.

Knjigovodstvo

Svi financijski i materijalni događaji unutar jedne tvrtke ili organizacije, temeljem kojih se utvrđuje stanje, kako financijsko tako i poslovno

EU fondovi

Akreditirana tvrtka za pružanje usluga savjetovanja vezano uz pretpristupne fondove EU po programima SAPARD i IPARD

Savjetovanje

Detaljna analiza postojećeg stanja financijskog poslovanja sa naglaskom na utvrđene i obračunate porezne obveze, te utvrđvanjem postojećih ali ne uporabljenih mogućnosti umanjivanja porezne osnovice baziranog na pozitivnim poreznim propisma te zakonu o porezu na dobiti ili dohodak.