EU fond

Eu fondovi, Europski fond za regionalni razvoj, Operatvini program konkurentnosti i kohezija,

Cilj projekta je nabava informatičke opreme koja bi znatno olakšala način vođenja poslovnih knjiga klijenata. Umrežavanje svih kompjutera i pohranu podataka kako bi zaposlenicima bio olakšan pristup svim financijskim podacima. Nabava prijenosnih računala kako bi zaposlenici na terenu imali sve potrebne podatke. Svi ovi elementi kojima se namjerava unaprijediti informacijsko komunikacijski sustav poduzeća vode poboljšanju konkurentnosti na domaćim i stranim tržištima i jačaju učinkovitost poslovanja.

Ukupna vrijednost projek  ta iznosi 234.443,00kn. Udio sufinanciranja EU iznosi 65%, tj. 152.387,95kn.

Razdoblje provedbe projekta je 15.12.2019 do 15.09.2020 godine.

Kontakt osobe za dodane informacije Damir Vukmirović 01/3631-471.

Sadržaj ove publikacij e/emitiranog materijala isključiva je odgovornost (DAĐA D.O.O.)